Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaringen

Sylvie Danckaert, Dirk Van Gijseghem en Leen Bas

Januari 2011

Studie, 70 bladzijden (796 kB, 26 januari 2011)

Na het verschijnen van de studie Blauwe diensten in de Vlaamse land- en tuinbouw (2009) is gebleken dat al heel wat instanties in de praktijk bezig zijn met groene en/of blauwe diensten, zonder dat de maatregelen zo genoemd worden. Het doel van deze studie is in de eerste plaats om een overzicht te krijgen van afgesloten, lopende of opstartende praktijkinitiatieven waarbij het concept ‘groene en/of blauwe diensten’ toegepast wordt. Deze initiatieven zijn heel belangrijk voor het creëren van een draagvlak tussen landbouw, natuur en water en kunnen een belangrijke inspiratiebron zijn voor de landbouw-, water- en natuursector en voor de burgers.

De tweede doelstelling van de studie was inzicht te verkrijgen in stimulerende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij de praktische uitvoering van initiatieven rond groene en/of blauwe diensten.

Op basis van de resultaten van de analyse van praktijkinitiatieven doet het rapport aanbevelingen over de potenties van groene en/of blauwe diensten voor de Vlaamse land- en tuinbouw en het beschrijft wat daarbij de eventuele hiaten in de kennis zijn.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Van Gijseghem D. & Bas L. (2011) Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaringen, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be