Grond te koop? - Elementen voor de vergelijking van prijzen van landbouwgronden en onteigeningsvergoedingen in Vlaanderen en Nederland

Dirk Bergen

Juli 2011

Rapport, 56 bladzijden (458 kB, 7 februari 2012)

Samenvatting (201 kB, 26 februari 2013)

Dit rapport wil cijfermateriaal aanleveren over de verkoop- en pachtprijzen van landbouwgronden in Vlaanderen en Nederland en brengt elementen aan voor de onderlinge vergelijking van onteigeningsvergoedingen en flankerende maatregelen. Deze informatie op hoofdlijnen moet bijdragen tot de objectivering van het debat in het kader van de werkzaamheden in de aanloop naar het Decreet ‘Landinrichting’.

Er is aandacht besteed aan de waardebepalende factoren voor landbouwgrond en aan de basisprincipes voor de bepaling van een onteigeningsvergoeding. Het cijfermateriaal zelf focust niet alleen op de actuele waarde van de verkoopprijzen en pachtprijzen van landbouwgronden, maar ook op de evolutie ervan. Er is dieper ingegaan op verschillen tussen teeltgronden en weiland en op regionale verschillen op het vlak van verkoopprijzen aan de Nederlandse zijde van de grens. Er zijn ook indicatoren uitgewerkt. Voor de evaluatie op hoofdlijnen van verschillen in onteigeningsvergoeding tussen Vlaanderen en Nederland is gebruik gemaakt van een praktijkvoorbeeld. Verder wordt een inkijk verstrekt in het voor flankerende maatregelen in aanmerking komende instrumentarium.

Onteigeningsvergoedingen en flankerende maatregelen vertellen echter niet het hele verhaal van het bedrag dat een eigenaar of pachter uiteindelijk netto overhoudt na een onteigeningsprocedure. Van belang zijn tevens de al (in Vlaanderen) of niet (in Nederland) strikte scheiding van de vergoedingen voor eigenaar en pachter en de impact van de fiscaliteit.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. (2011) Grond te koop? - Elementen voor de vergelijking van prijzen van landbouwgronden en onteigeningsvergoedingen in Vlaanderen en Nederland, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be