Klimaat en veehouderij

Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem, Leen Bas, Inge Van Vynckt

Februari 2011

Studie, 66 bladzijden (863 kB, 22 februari 2011)

 
Dit rapport wil de impact van de Vlaamse veehouderij op klimaat nagaan en mogelijke maatregelen voorstellen om die impact te reduceren. Het rapport werd opgemaakt ter ondersteuning van het nieuwe Klimaatplan 2013-2020.

Het aandeel van de veehouderij aan broeikasgasemissies bedraagt 7% in Vlaanderen en 70% binnen de Vlaamse landbouwsector. Er werd in 2008 al een daling van 16% verwezenlijkt tegenover 1990. Als de Belgische reductiedoelstelling van 15% voor 2020 tegenover 2005 wordt doorgerekend, zou de Vlaamse veeteelt nog 765 kton CO2-eq. extra moeten reduceren tegen 2020 tegenover 2008. Dat is 9% van de totale landbouwemissies van 2008.

De Werkgroep Landbouw en Klimaat van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij beschrijft 16 mogelijke technische maatregelen om de broeikasgassen in de veehouderij te reduceren en 10 kennishiaten. De maatregelen zijn in vier thema’s onder te verdelen: vermindering van de impact op het klimaat van de grondstof voor veevoeders, duurzame productiviteitsverhoging, verhoging van de voederefficiëntie (N en C) en verantwoord mestmanagement en valorisatie van de nutriëntenstromen in de mest.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Campens V., Gijseghem D., Bas L.& Van Vynckt I. (2011) Klimaat en veehouderij. Praktijkervaringen, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel en Vlaamse Milieumaatschappij, Aalst.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be