Mid term evaluatie van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013

Bart Van Herck, Ariane Wautelet, Rein Dessers (IDEA Consult)
Ann Verspecht (UGent)
Paul Arts (Soresma)
Rik De Vreese (VUB)
Uitgevoerd in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie

Februari 2011

Rapport, 80 bladzijden (703 kB, 14 februari 2011)
Achtergronddocument, 322 bladzijden (3,2 MB, 14 februari 2011)

Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 (PDPO II) kadert binnen de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Terwijl de eerste pijler inkomenssteun verleent aan landbouwers, is de tweede pijler meer gericht op de structurele ondersteuning van de landbouw en het multifunctionele karakter waarbinnen de landbouw functioneert. Naast de verdere modernisering in de landbouw, gaat het over de professionalisering, het milieuvriendelijker worden, de bescherming van het milieu en de biodiversiteit en de leefbaarheid en samenhang op het platteland.

In 2010 vond een grondige tussentijdse evaluatie plaats van het PDPO II. De voornaamste doelstelling van de mid term evaluatie is een oordeel te geven over de kwaliteit, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de uitvoering van het PDPO II over de jaren 2007 tot en met 2009. De evaluatie gebeurde door een consortium van IDEA Consult in opdracht van en in nauwe samenwerking met de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. De evaluatie, die eveneens als Europese verplichting geldt, werd uitgewerkt volgens een Europees methodologisch kader dat op Vlaamse leest werd geschoeid. Het programma werd geëvalueerd op zijn uitvoering en op zijn impact. Voor de evaluatie kon een beroep gedaan worden op heel wat bestaande databanken, analyses en rapporten.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Mid term evaluatie van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013, uitgevoerd door IDEA Consult, Universiteit Gent, Soresma en VUB in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be