Stimuleren van samenwerking in de land- en tuinbouw. Deel 2: Mogelijkheden in het kader van het Europese Plattelandsbeleid

Anne Vuylsteke, Eline de Regt

Mei 2011

Rapport, 44 bladzijden (396 kB, 18 mei 2011)

Summary in English / Résumé en français

De land- en tuinbouwproducenten werden de voorbije jaren geconfronteerd met voortdurende veranderingen, zowel in de voedselketen als in de bredere maatschappij. Daardoor is een hernieuwde aandacht ontstaan voor samenwerking en de meerwaarde ervan voor de land- en tuinbouwer.

Dit rapport wil meer inzicht geven in de instrumenten die de overheid kan gebruiken om samenwerking te stimuleren. We focussen daarbij op de mogelijkheden in de tweede pijler van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid: plattelandsontwikkeling.

De analyse toont aan dat Vlaanderen al over een aantal instrumenten beschikt om samenwerkingsverbanden te ondersteunen, maar dat er zeker nog mogelijkheden zijn om het instrumentarium verder uit te breiden. Het gaat o.a. om maatregelen waarvoor groepen momenteel niet tot de begunstigden behoren, maatregelen die momenteel niet actief zijn in Vlaanderen en maatregelen die buiten het Europese plattelandsbeleid vallen. Met het oog op de voorbereiding van de nieuwe programmeringsperiode van het plattelandsbeleid moeten de mogelijkheden van interessante maatregelen dan ook verder onderzocht worden.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A. & de Regt E. (2011) Stimuleren van samenwerking in de land- en tuinbouw. Deel 2: Mogelijkheden in het kader van het Europese Plattelandsbeleid, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be