Verlies en verspilling in de voedselketen

Kris Roels & Dirk Van Gijseghem

December 2011

Rapport, 58 bladzijden (1,3 MB, 9 januari 2012)

Samenvatting (203 kB, 26 februari 2013)

Dit rapport brengt de problematiek van verlies en verspilling in de voedselketen in kaart en geeft de resultaten weer van een inventarisatie van verlies in de Vlaamse primaire sector.

Op basis van literatuuronderzoek bakenen we het conceptuele kader af en schuiven een definitie naar voren. We brengen de grootte van het probleem in kaart op globaal, Europees en Belgisch niveau. Oorzaken van voedselverlies worden per ketenschakel besproken. Het rapport bespreekt ook de gevolgen van deze problematiek vanuit een voedsel- en milieuperspectief en legt de nadruk op de maximalisatie van waardebehoud van voedsel.

Het rapport toont de resultaten van een inventarisatie van verlies in de Vlaamse primaire sector (land- en tuinbouw en visserij). Per bedrijfstak identificeren we verliesposten en stellen we verliespercentages op. Het rapport geeft ook een voorzichtige raming van het totale verlies (in ton) in de Vlaamse primaire sector. Ten slotte trekken we enkele conclusies en formuleren we beleidsaanbevelingen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Roels K. & Van Gijseghem D. (2011) Verlies en verspilling in de voedselketen, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be