De melkproductie in Vlaanderen na 2015

Bart Van der Straeten, Joeri Deuninck en Dirk Van Gijseghem

November 2012

Studie, 91 bladzijden (2,6 MB, 7 november 2012)

Samenvatting (203 kB, 25 februari 2013)

In de zuivelsector zijn alle ogen gericht op 2015, het jaar waarin de huidige quotumreglementering ten einde loopt. Het Departement Landbouw en Visserij heeft in het voorjaar 2012 een grootschalige enquête uitgevoerd bij de Vlaamse melkveehouders om na te gaan welke plannen zij hebben na het verdwijnen van het melkquotum. Ook bij de andere actoren binnen de zuivelketen werd nagegaan hoe zij de toekomstige ontwikkelingen zien. Dit rapport bundelt de resultaten van het onderzoek.

Uit de studie blijkt dat er bij de melkveehouders een sterke wil bestaat om de melkproductie uit te breiden. Tegelijk toont de studie aan dat de groeiplannen niet noodzakelijk kunnen worden uitgevoerd. De beschikbaarheid van de productiefactoren op het bedrijf en de melkafzetmogelijkheden zullen hierbij bepalend worden. Een wederzijdse communicatie tussen de zuivelverwerkers en de melkveehouders is de komende jaren essentieel om na 2015 niet voor verrassingen te komen te staan.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens is toegestaan mits expliciete vermelding van de bron:

Van der Straeten B., Deuninck J. & Van Gijseghem D. (2012) De melkproductie in Vlaanderen na 2015, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be