De ondernemende landbouwer – Syntheserapport rond ondernemerschap in de landbouw

Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem, Dirk Bergen, Eva Van Buggenhout en Tom Van Bogaert

Mei 2012

Rapport, 84 bladzijden (5,7 MB, 22 mei 2012)

Samenvatting (194 kB, 26 februari 2013)

Ondernemerschap is een zeer belangrijk thema voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Landbouwers worden immers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op diverse vlakken, maar tegelijk bieden die uitdagingen ook kansen. Als ondernemers gebruiken bedrijfsleiders namelijk opportuniteiten in de omgeving van hun bedrijf om toegevoegde waarde te realiseren. Dat houdt in dat een landbouwer zowel vakman, manager als ondernemer en innovator moet zijn. Hen daarbij ondersteunen is een taak van de overheid, in samenwerking met de landbouworganisaties en met het bij de voedingsketen betrokken bedrijfsleven.

Het doel van dit document is om het belang van ondernemerschap in de land- en tuinbouw te onderstrepen. We doen dit door een geïntegreerd zicht te geven op het studiewerk dat het Departement Landbouw en Visserij de voorbije jaren uitvoerde rond ondernemerschap. Verder wordt de informatie ook aangevuld met de bestaande beleidsinstrumenten, aandachtspunten voor de toekomst en worden ideeën uit het veld weergegeven. Het geheel moet helpen om ondernemerschap in de toekomst verder te stimuleren en te ondersteunen, zowel vanuit de overheid als vanuit andere actoren in het landbouwlandschap.

Het rapport werd op 21 mei 2012 in het Vlaams Parlement voorgesteld op een studienamiddag over ondernemerschap in de landbouw. U vindt de presentaties ervan op onze website.

Een reportage van de op 21 mei 2012 georganiseerde studienamiddag over ondernemerschap vindt u op de website van boerenstebuiten.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A., Van Gijseghem D., Bergen D., Van Buggenhout E. & Van Bogaert T. (2012) De ondernemende landbouwer – Syntheserapport rond ondernemerschap in de landbouw, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be