De Vlaamse buitenlandse agrohandel. Analyse van de rapporteringsmogelijkheden

Jonathan Platteau

September 2012

Rapport, 24 bladzijden (653 kB, 19 september 2012)

Het Departement Landbouw en Visserij en VLAM rapporteren tot op heden over de handel in landbouwproducten steeds op het niveau van België. De laatste jaren verschijnen hier en daar (vanuit bijvoorbeeld Flanders Investment and Trade en Studiedienst van de Vlaamse Regering) rapporten die verschillende facetten of sectoren van de Vlaamse handel beschrijven.

VLAM stelde aan het Departement Landbouw en Visserij de vraag om na te gaan of er een methode uitgewerkt kan worden om ook te kunnen rapporteren over de Vlaamse agrohandel.

In het eerste deel van dit rapport gaan we na volgens welke methodologie gegevens over buitenlandse handel worden verzameld en hoe erover gerapporteerd wordt. Daarbij staan we stil bij de diverse concepten en de verschillen ertussen. Vertrekkende vanuit die definities en op basis van de twee beschikbare databronnen, de Nationale Bank van België en Eurostat, werken we verschillende methoden om de Vlaamse agrohandel te berekenen, uit en testen ze. Tot slot vergelijken we die methoden onderling en bepalen we welke methode de beste is om te rapporteren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Platteau J. (2012) De Vlaamse buitenlandse agrohandel. Analyse van de rapporteringsmogelijkheden, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be