Herverdeling van de rechtstreekse steun binnen Vlaanderen. Ex-ante evaluatie van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie

Joeri Deuninck, Goedele Vrints

Februari 2012

Rapport, 22 bladzijden (354 kB, 8 februari 2012)

Samenvatting (202 kB, 26 februari 2013)

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie nieuwe wetgevende voorstellen voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 2014 gepresenteerd. Ze houden een overgang in van het historische model voor toekenning van rechtstreekse steun naar het regionale model. Ook betekenen ze een daling van de nationale enveloppe rechtstreekse steun voor België van 8%.

De studie heeft als doel op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie de mogelijke impact van een herverdeling van de rechtstreekse steun én een daling van het budget in te schatten voor Vlaanderen. Aan de hand van een aantal bedrijfs- en bedrijfsleiderkenmerken wordt nagegaan wie wint en verliest. Dat gebeurt op basis van de data van het Landbouwmonitoringsnetwerk en het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Deuninck J. & Vrints G. (2012) Herverdeling van de rechtstreekse steun binnen Vlaanderen. Ex-ante evaluatie van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be