Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

Ellen Maertens, Goedele Vrints

November 2012

Studie, 26 bladzijden (942 kB, 21 november 2012)

Samenvatting (203 kB, 11 februari 2013)

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is aan zijn volgende hervorming toe. Vanaf 2014 zullen de verschillende onderdelen van het beleid aangepast worden, dus ook de rechtstreekse steun en het plattelandsontwikkelingsbeleid. In deze studie wordt op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie de mogelijke impact van de hervorming van het GLB ingeschat voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Daartoe wordt er in eerste instantie nagegaan hoeveel pijler I- en II-steun er in het huidige GLB naar biolandbouwers gaat.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens is toegestaan mits expliciete vermelding van de bron:

Maertens E. & Vrints G. (2012) Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be