Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw in transitie

Permanent Comité voor Onderzoek in de Landbouw (PCOL – SCAR)

Maart 2012

Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw kampen in heel Europa met dezelfde uitdagingen: de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw- en voedselproductie verhogen. Om daarop in te spelen moet de interactie tussen kennisgebruikers, onderzoek, onderwijs en voorlichting verbeterd worden. Vandaag stellen we vast dat de kennis- en innovatiesystemen al aan het veranderen zijn, maar dat is geen garantie dat ze ook in staat zullen zijn om in te spelen op toekomstige evoluties.

Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport dat ervaringen uit verschillende Europese landen en regio’s bundelt. Voor Vlaanderen schreef Anne Vuylsteke van het Departement Landbouw en Visserij mee aan het rapport. Het rapport is voorgesteld en besproken op een Europese conferentie van het Permanent Comité voor Onderzoek in de Landbouw (PCOL-SCAR) in Brussel op 5 maart.

U kunt het rapport raadplegen op de website van PCOL – SCAR.

EU SCAR (2012) Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be