Landbouwindicatoren op bekkenniveau

Sylvie Danckaert, Michaël Van Zeebroeck, Sonia Lenders

Mei 2012

Rapport, 80 bladzijden (3,4 MB, 15 juni 2012)

Samenvatting (215 kB, 26 februari 2013)

Water is zeer belangrijk voor de landbouw. Het is enerzijds nodig voor de groei van de gewassen, als drinken voor de dieren en voor de reiniging van de stallen of melkmachines. Anderzijds zorgt de landbouw ook voor druk op de waterkwaliteit en –kwantiteit. In deze studie worden 19 landbouwindicatoren op bekkenniveau berekend. De indicatoren kunnen dienen als input bij het voorbereiden van de tweede generatie waterbeheerplannen of kunnen als beleidsinstrument gebruikt worden om gebiedsgerichte afwegingen te maken.

De indicatoren zijn ingedeeld volgens hun plaats in de DPSIR- of milieuverstoringsketen. Maatschappelijke activiteiten, zoals landbouw, zijn drijvende krachten (Driving Force) die verantwoordelijk zijn voor de toestand en evolutie van het milieu. De drukfactoren (Pressure) zijn de vertaling van de landbouwactiviteit naar de wijze waarop ze ingrijpen op het milieu. Ze hebben betrekking op emissies naar water en bodem, gebruik van energiebronnen en grondstoffen. Toestand- (State) en impactindicatoren zijn in deze studie niet meegenomen aangezien deze uitvoerig behandeld worden in het milieurapport van VMM. De reactie (Response) houdt het ingrijpen in op Driving Forces, Pressure, State en/of Impact. Het betreft milieubeleid, maar ook het gedrag van burgers en de milieu-investeringen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Van Zeebroeck M. & Lenders S. (2012) Landbouwindicatoren op bekkenniveau, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be