Maatschappelijk verantwoord ondernemen en groene groei: springplanken naar duurzaamheid? Exploratieve studie naar het concept duurzame ontwikkeling

Dirk Vervloet, Dirk Van Gijseghem & Dirk Bergen

Mei 2012

Rapport, 49 bladzijden (463 kB, 3 mei 2012)

Samenvatting (209 kB, 26 februari 2013)

Dat landbouw duurzaam moet zijn, trekken weinigen in twijfel. Wat de begrippen duurzame ontwikkeling en duurzaamheid dan concreet voor de landbouw inhouden, is wel een onderwerp van discussie. Het doel van deze studie is te verduidelijken wat het belang is van duurzame ontwikkeling en duurzaamheid voor landbouw, wat de belangrijkste verschillende invullingen zijn van deze begrippen en hoe deze begrippen zich verhouden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en groene economie.

Naast een klassieke literatuurstudie rond deze begrippen, werden prof. Dirk Reheul (UGent), prof. Erik Mathijs (KULeuven) en prof. Joris Relaes (kabinetschef Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid & KULeuven) geïnterviewd. In 2001 publiceerden zij het document Elementen voor een toekomstvisie m.b.t. duurzame land- en tuinbouw in Vlaanderen. Daarin namen ze een aantal duidelijke standpunten in ten aanzien van de wegen die de Vlaamse landbouw kon bewandelen richting duurzaamheid. Als bevoorrechte landbouwgetuigen zijn de auteurs tien jaar later bevraagd over hun tekst van toen. Daaruit blijkt dat de wegen naar een duurzamere landbouw gedeeltelijk anders zijn gelopen dan toen verwacht.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vervloet D., Van Gijseghem D. & Bergen D. (2012) Maatschappelijk verantwoord ondernemen en groene groei: springplanken naar duurzaamheid? Exploratieve studie naar het concept duurzame ontwikkeling, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be