Mogelijkheden voor een vernieuwend bedrijfsadviessysteem voor de landbouw

Dirk Bergen, Michael Van Zeebroeck en Jef Windels

December 2012

Rapport, 101 bladzijden (1,6 MB, 6 december 2012)

Samenvatting (202 kB, 11 februari 2013)

De GLB-voorstellen van de Europese Commissie voor de volgende programmeringsperiode 2014-2020 geven een nieuwe, bredere invulling aan het bedrijfsadviessysteem (BAS). Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar advies over klimaat, water, energie en biodiversiteit en naar de verdere verduurzaming van het Europese landbouwbedrijf. De voorstellen bieden de mogelijkheid om het Vlaamse BAS te hervormen en er een meer op maat van de landbouwer en zijn bedrijf opgesteld advies van te maken. Een nieuwe studie verkent het pad en geeft aan waar het BAS in de toekomst op kan inspelen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D., Van Zeebroeck & Windels J. (2012) Mogelijkheden voor een vernieuwend bedrijfsadviessysteem voor de landbouw, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be