Rentabiliteits- en kostprijsanalyse granen voor de korrel

Stijn Jourquin

Juni 2012

Rapport, 33 bladzijden (1,3 MB, 7 september 2012)

Samenvatting (197 kB, 25 februari 2013)

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Ruim 24% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen wordt ingenomen door granen voor de korrel waarvan de belangrijkste wintertarwe, korrelmaïs en wintergerst zijn. In dit rapport wordt de rentabiliteit en de kostprijs van die teelten besproken. Verder wordt ingegaan op de resultaten van een lineaire regressie die uitgevoerd werd met een aantal bedrijfs- en bedrijfsleiderkenmerken als verklaring voor het familiaal arbeidsinkomen per hectare. De analyses zijn uitgevoerd op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk over de periode 2006-2010.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Jourquin, S. (2012) Rentabiliteits- en kostprijsanalyse granen voor de korrel, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be