Vergroening van directe steun. Ex-ante evaluatie van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie vanuit Vlaamse context

Sylvie Danckaert, Joeri Deuninck, Dirk Van Gijseghem & Andy Oeyen

Januari 2012

Rapport, 46 p. (354 kB, 2 februari 2012)

Samenvatting (201 kB, 26 februari 2013)

Summary in English

In 2014 volgt de vijfde grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In mededeling 2010/672 van november 2010 heeft de Europese Commissie voor de eerste keer inzicht gegeven in wat er verwacht mag worden van de komende hervorming. Er is sprake van een vergroenende component van de rechtstreekse betalingen. Op 12 oktober 2011 verschenen de wetgevende voorstellen, waarin drie vergroeningsmaatregelen werden geselecteerd en verder uitgewerkt in het wetgevend voorstel. Het gaat om blijvend grasland, gewasdiversiteit en ecologisch aandachtsgebied.

Deze studie heeft drie doelstellingen. Ten eerste lichten we het wetgevend voorstel van de Europese Commissie toe. Ten tweede maken we een doorrekening van het voorstel voor Vlaanderen. Zo kunnen we zien in welke mate de vergroeningsmaatregelen problemen opleveren voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Ten derde formuleren we aandachtspunten.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Deuninck J., Van Gijseghem D. & Oeyen A. (2012) Vergroening van directe steun. Ex-ante evaluatie van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie vanuit Vlaamse context, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be