Voedselverlies in Vlaanderen. Synthesedocument

Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies

Oktober 2012

In 2011 dook voedselverlies op als een problematiek van prioritair maatschappelijk belang. De Vlaamse Regering heeft het thema meteen op de Vlaamse beleidsagenda gezet en in de schoot van de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies verschillende projecten opgestart. Dit document biedt een overzicht van al het werk dat sindsdien is verricht en de resultaten die daarbij geboekt zijn.

Het gaat om een tussentijdse rapportering. Het werk is nog niet afgerond. Vlaanderen gaat het langetermijnengagement aan om voedselverlies te verminderen, efficiënter om te gaan met hulpbronnen en nevenstromen optimaal te benutten. Vlaanderen sluit aan bij de Europese ambities om het voedselverlies te halveren en 20% minder hulpbronnen te gebruiken in de voedselketen tegen 2020. Dit document bevat 25 maatregelen, gebundeld onder 8 thema’s, waarmee Vlaanderen zijn ambities wil waarmaken. Voedselverlies komt voor in elke schakel van de keten. Samenwerking door de keten heen is de rode draad in dit verhaal. Waar burgers, bedrijven, organisaties en sectoren de handen in elkaar slaan, ontstaan innovatieve en succesvolle projecten. Dit document biedt inspiratie voor iedereen die met voedselverlies in zijn of haar omgeving aan de slag wil.

U kunt het synthesedocument raadplegen en bestellen op de webpagina van de Vlaamse overheid over voedselverlies en nevenstromen. U vindt er alle informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot het thema voedselverlies (initiatieven, projecten en publicaties) en over de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kris Roels (kris.roels@lv.vlaanderen.be, 02/552 78 24). 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be