Wat met de zoogkoeienpremie na 2013?

Goedele Vrints, Joeri Deuninck

Oktober 2012

Rapport, 33 bladzijden (950 kB, 25 oktober 2012)

Samenvatting (204 kB, 25 februari 2013)

Deze studie gaat dieper in op de gekoppelde steun aan zoogkoeien na 2013. De twee belangrijkste variabelen bij gekoppelde steun zijn de manier waarop de gekoppelde steun verdeeld wordt en het percentage van de rechtstreekse steun dat naar gekoppelde steun gaat.

Naast de huidige manier van gekoppelde steun onderzoeken we andere mogelijkheden van koppeling. Op basis van het percentage gekoppelde steun en de manier van koppeling stellen we veertien scenario’s op. Voor die scenario’s analyseren we vervolgens de impact op de gekoppelde steun ten opzichte van een referentiescenario in 2013. Tot slot berekenen we het aantal bedrijven dat wint of verliest aan gekoppelde steun en de omvang van winst of verlies. De analyses gebeuren op basis van data van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens is toegestaan mits expliciete vermelding van de bron:

Vrints G. & Deuninck J. (2012) Wat met de zoogkoeienpremie na 2013?, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be