De economische waarde van de huisdierensector. Verkennend rapport

Tom Van Bogaert

Februari 2013

Focusrapport, 12 bladzijden (412 kB, 11 februari 2013)

Samenvatting (197 kB, 11 februari 2013)

Het Departement Landbouw en Visserij publiceert op regelmatige basis rapporten en studies over de professionele landbouw in Vlaanderen. De huisdierensector en de economische waarde ervan blijven daarentegen onderbelicht. Een nieuw focusrapport schetst een beeld van het economische belang van de huisdierensector in Vlaanderen op basis van een aantal beschikbare cijfers. Het is een eerste aanzet om de huisdierensector te beschrijven.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Bogaert T. (2013) De economische waarde van de huisdierensector. Verkennend rapport, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be