Duurzame fruitbedrijven: bepalende factoren – indicatoren – hot issues

Rolinde Demeyer, Tessa De Baets, Charles de Schaetzen, Joost D’hooghe, Wannes Keulemans, Fleur Marchand, Hilde Wustenberghs

Augustus 2013

Rapport (5,1 MB, 29 augustus 2013)

Vanuit de fruitsector leeft de vraag naar een meer wetenschappelijk onderbouwde omschrijving van het begrip duurzaamheid, met een geïntegreerd overzicht van de deelaspecten. De sector moet de duurzaamheidseisen immers kunnen doorvertalen naar het individuele bedrijfsniveau.

In deze onderzoeksopdracht, uitgevoerd door een consortium bestaande uit het ILVO, Proefcentrum Fruitteelt en het Fruitteeltcentrum van de KU Leuven, werd een kader opgesteld met de thema’s die de duurzaamheid van een Vlaams fruitbedrijf bepalen. Dat kader is ingevuld met een toolbox van indicatoren, die een beoordeling mogelijk moeten maken van de duurzaamheid waarmee appels, peren en aardbeien geteeld worden. Daarbij is sterk gesteund op de inbreng van stakeholders van en uit de sector. Participatie van de relevante stakeholders was van groot belang, enerzijds om de wetenschappelijke kwaliteit te verhogen, anderzijds om een draagvlak binnen de sector te creëren. De indicatoren uit de toolbox zijn zoveel mogelijk geconcretiseerd in berekeningsfiches en de mogelijkheden zijn nagegaan om ze te berekenen met data uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Enkele van de beste indicatoren steunen op grote enquêtes. Bij het ontwikkelen van die indicatoren is zeer sterk de nood aan het grondig testen van enquêtes gebleken. Voor de thema’s uit het duurzaamheidskader, waarvoor er geen berekenbare indicatoren gevonden hebben, bestaat de alternatieve indicator vaak ook uit een (korte) enquête. Deze zijn meestal vertalingen uit buitenlandse systemen en zijn nooit uitgetest in Vlaanderen.

Voor een aantal indicatoren is zeker nog verder onderzoek nodig om te komen tot een goede indicator. Zo kon er voor geassocieerde biodiversiteit nog geen goede indicator naar voren geschoven worden. Ook rond risico versus schokvastheid van fruitbedrijven als economische indicator en rond externe sociale duurzaamheid kan verder onderzoek betere indicatoren opleveren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Demeyer R., De Baets T., de Schaetzen C., D’hooghe J., Keulemans W., Marchand F., Wustenberghs H. (2012) Duurzame fruitbedrijven: bepalende factoren – indicatoren – hot issues, Vlaamse overheid, Departement Landbouw- en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be