Een omgevingsvergunning voor de land- en tuinbouwbedrijven. Een verkenning naar effecten en dataproblematiek

Dirk Bergen

Mei 2013

Rapport (970 kB, 8 mei 2013)

Samenvatting (196 kB, 8 mei 2013)

De Vlaamse omgevingsvergunning staat in de steigers. In een quick scan kijken we op basis van de huidige stand van zaken naar de mogelijke effecten voor de land- en tuinbouwbedrijven.

In de omgevingsvergunning worden de stedenbouwkundige en de milieuvergunning geïntegreerd. Belangrijke topics zijn daarbij de implicaties op het vlak van de bevoegde vergunningverlenende overheid en de declasseringsoefening waarbij een aantal klasse 1-inrichtingen een klasse 2A-status zullen krijgen. In de toekomst wordt het noodzakelijk om een integrale afweging te maken vooraleer een omgevingsvergunning wordt verleend. Er komt een evaluatiesysteem in drie trappen dat aan het permanente karakter van de vergunning wordt gekoppeld.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. (2013) Een omgevingsvergunning voor de land- en tuinbouwbedrijven – Een verkenning naar effecten en dataproblematiek, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be