Ex ante evaluatie van de hervorming van de rechtstreekse steun

Bart Van der Straeten, Goedele Vrints en Joeri Deuninck

November 2013

Studie (2,2 MB, 12 november 2013)

Samenvatting (197 kB, 12 november 2013)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat voor drastische hervormingen. Hoewel het wetgevend proces zowel op Europees als op Vlaams niveau, nog niet volledig achter de rug is, worden de grote lijnen van de hervorming meer en meer duidelijk. Een nieuw rapport berekent de te verwachten impact in 2019 voor de Vlaamse land- en tuinbouwer.

Het rapport is een ex-ante evaluatie die uitgaat van een aantal aannames wat betreft de data en de uiteindelijke beleidsmaatregelen, en rekent een aantal scenario’s door. Daaruit blijkt dat de Vlaamse land- en tuinbouwer sterk inlevert tegen 2019: gemiddeld is er een verlies van meer dan 20% van de rechtstreekse steun als gevolg van de daling van het beschikbaar budget voor rechtstreekse steun. Daarnaast zorgt het verruimen van het aantal betalingsrechten, de nieuwe verdeling van de middelen over de deelenveloppes en het proces van interne convergentie , waarbij de waarde van betalingsrechten naar elkaar toe beweegt , voor verschuivingen tussen deelsectoren en bedrijven.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van der Straeten B., Vrints G,. & Deuninck J. (2013) Ex ante evaluatie van de hervorming van de rechtstreekse steun, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be