Milieucertificering in het kader van het GLB. Ideeën voor equivalentiemaatregelen uit enkele buurlanden

Dirk Bergen

Mei 2013

 Rapport (905 kB, 4 juli 2013)

 Samenvatting (197 kB, 4 juli 2013)

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bevat vergroeningseisen op het vlak van permanent grasland, gewasdiversiteit en ecologisch focusgebied. Welke mogelijkheden bestaan er voor equivalentie in de vorm van milieucertificeringssystemen? Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk? Een nieuw rapport van de studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij gaat dieper in op deze en andere vragen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. (2013) Milieucertificering in het kader van het GLB – Ideeën voor equivalentiemaatregelen uit enkele buurlanden, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel. 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be