Vraag naar mestverwerking onder MAP IV

Bart Van der Straeten en Jeroen Buysse

Juni 2013

Rapport (2,3 MB, 3 juni 2013)

Samenvatting (194 kB, 3 juni 2013)

 
In Vlaanderen wordt vandaag een vijfde van de geproduceerde mest verwerkt. Als de mestproductie toeneemt of de bemestingsnormen strenger worden, zal de vraag naar mestverwerking stijgen. De vraag blijft waar het inplannen van de extra capaciteit het meest aangewezen is. Dit rapport levert een bijdrage tot het algemene inzicht omtrent het samenspel tussen het landbouwersgedrag, het (mest)beleid en de mestverwerking.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van der Straeten B. & Buysse J. (2013) Vraag naar mestverwerking onder MAP IV, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be