Bio als leraar voor en leerling van gangbare landbouw. (H)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers

Dirk Vervloet, Anne Vuylsteke en Dirk Van Gijseghem

Maart 2014

Rapport (888 kB, 5 maart 2014)

Samenvatting (219 kB, 5 maart 2014)

Landbouw duurzamer maken, vereist (systeem)innovaties. Dit rapport gaat vanuit het theoretisch kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol versterkt kan worden die biologische landbouw heeft in de verduurzaming van de landbouw. Een eerste vaststelling is dat niet alleen gangbare landbouw van biologische kan leren, maar dat er leerkansen bestaan in beide richtingen. Een tweede vaststelling is dat het huidige kennissysteem een aantal kenmerken vertoont waardoor verschillende leerkansen niet gegrepen worden. Dat geldt zowel voor de biologische als de gangbare landbouw.

Op basis van tien interviews licht het rapport toe waar er verbeteringen mogelijk zijn in de kennisverspreiding en –communicatie om landbouwers efficiënter te laten werken. Daarnaast staat het ook stil bij hoe de kennisuitwisseling tussen beide landbouwsystemen te verbeteren is, hoe de context een invloed heeft op het omschakelingsproces naar biologische landbouw en hoe het leertraject van biologische landbouwers verloopt. Tot slot blijkt het huidige kennissysteem het onderzoekers moeilijk te maken om de beperkingen van het leervermogen van het systeem te overstijgen. Instituties, structuren en de context spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen, delen en uitwisselen van kennis. Noodzakelijke veranderingen vinden zo moeilijk of niet plaats. Over en door die structuren verbanden leggen, vraagt de nodige aandacht.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vervloet D., Vuylsteke A. & Van Gijseghem D. (2014) Bio als leraar voor en leerling van gangbare landbouw. (H)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel

 

 

 

 

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be