Het bedrijfsinkomen van de tomatenteler. Resultaten van bedrijven uit het landbouwmonitoringsnetwerk

Stijn Jourquin, Ellen Maertens, Joeri Deuninck en Joost D’hooghe

Januari 2014

Rapport (1,3 MB, 3 januari 2014)

De tomatenteelt is een belangrijke serreteelt in Vlaanderen. Het voorliggend rapport is een verkennende studie waarin een beeld geschetst wordt van de economische rentabiliteit van een selectie tomatenbedrijven in de beginjaren waarin er met een warmte-krachtkoppeling in eigen beheer gewerkt wordt. In het eerste deel gaan we dieper in op het subsidiebeleid, de tomatenmarkt en de elektriciteitsmarkt. In het tweede en derde deel analyseren we het bedrijfsinkomen van de tomatenteler voor de periode 2010-2011 op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Vervolgens geven we de resultaten weer van de inkomensbepaling voor de periode 2010-2011. Hierbij dient opgemerkt te worden dat men bij de interpretatie van de resultaten er rekening mee moet houden dat de steekproef beperkt is.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Jourquin S., Maertens E., Deuninck J. en D’hooghe J. (2013) Het bedrijfsinkomen van de tomatenteler. Resultaten van bedrijven uit het landbouwmonitoringsnetwerk, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be