Nieuwe invalshoeken voor landbouw en beleid. Verslag van acht visies op transitie in landbouw en voeding

Linn Dumez, Dirk Vervloet, Kris Roels, Eva Van Buggenhout, Tom Van Bogaert, Dirk Van Gijseghem

Januari 2014

Rapport (817 kB, 17 februari 2014)

Met de TransEATiesessies die we de voorbije twee jaar organiseerden, hebben we getracht om het denken over transities binnen de Vlaamse overheid ingang te doen vinden en na te gaan hoe dit concept een rol kan spelen voor landbouw en voeding.

In dit cahier brengen we de boodschappen van de verschillende sprekers samen: Hans Bruyninckx, Dirk Carrez, Olivier De Schutter, Sofie Dobbelaere, Peter Tom Jones, Dorien Knockaert, Tobias Leenaert, Eva Van Buggenhout, Patrick Van Damme en Bavo Verwimp. Het cahier is een weergave van de bijdragen van de sprekers zelf, zonder verdere beoordeling en zonder verwijzing naar de interactieve discussies met de deelnemers.

We starten met een toelichting van het concept transitie. Vervolgens kijken we vanuit vijf verschillende invalshoeken naar transitie in het landbouw- en voedingssysteem: transitie in de economie, in de landbouw, bij de consument, in de keten en bij de overheid.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Dumez L., Vervloet D., Roels K., Van Bogaert T., Van Buggenhout E. & Van Gijseghem D. (2014) Nieuwe invalshoeken voor landbouw en beleid. Verslag van acht visies op transitie in landbouw en voeding. Cahier, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be