Rentabiliteits- en kostprijsanalyse sla. Resultaten van bedrijven uit het Landbouwmonitoringsnetwerk

Ellen Maertens, Joeri Deuninck, Joost D’hooghe

Maart 2014

Rapport (1.017 kB, 28 februari 2014)

Samenvatting (196 kB, 28 februari 2014)

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Dit rapport gaat dieper in op de belangrijkste economische resultaten van de grondteelt van kropsla en alternatieve sla (eikenbladsla rood of groen, Romeinse sla, Lollo Bionda en Lollo Rossa) op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) voor de periode 2010-2012. Het rapport focust op de slateelt in serres. De beschrijving gebeurt op het niveau van een ronde (de periode vanaf het planten van de sla tot en met de oogst), en niet op het niveau van het volledige bedrijf.

Uit de resultaten op jaarbasis blijkt onder meer dat de opbrengsten, het bruto saldo en het familiaal arbeidsinkomen per ronde hoger liggen voor alternatieve sla dan voor kropsla. Vooral in 2012 is het verschil erg groot.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Maertens E., Deuninck J. en D’hooghe J. (2014) Rentabiliteits- en kostprijsanalyse sla. Resultaten van bedrijven uit het Landbouwmonitoringsnetwerk, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be