VRIND 2017 - Hoofdstuk 5.5 Landbouw

Luk Bral (projectcoördinator), Dirk Smets (auteur hoofdstuk landbouw), Jonathan Platteau (departementale coördinator)

Oktober 2017

VRIND 2017

Naar jaarlijkse traditie publiceert de Vlaamse overheid het boek Vlaamse Regionale Indicatoren, kortweg VRIND genoemd. Met deze indicatoren worden de ontwikkelingen in de samenleving opgevolgd en wordt getracht de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten.

Het hoofdstuk over landbouw (Omgeving, p. 448 – p. 464) schetst eerst de structuur van de Vlaamse landbouw en zijn bedrijven. Vervolgens komen de economische, sociale en milieuaspecten aan bod. Een volgend deel biedt inzicht in een aantal instrumenten die voorhanden zijn om het landbouwbeleid uit te werken. Tot slot komt de visserijsector aan bod die lokaal een belangrijke economische rol speelt.

Het volledige rapport is terug te vinden op de website van Statistiek Vlaanderen.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be