Crowdfunding. Zit er muziek in voor de Vlaamse land- en tuinbouwer?

Dirk Bergen

Januari 2015

Rapport crowdfunding

Bestel een exemplaar

Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen te investeren in projecten waar ze zich bij betrokken voelen. Omdat crowdfunding een modern verschijnsel is dat meer en meer ingang vindt, schatten we het potentieel ervan in voor de individuele land- en tuinbouwer.

Crowdfunding kan voor land- en tuinbouwers een mogelijkheid zijn om bepaalde projecten op te starten of om de werkingsfondsen ervoor te genereren. Denk aan projecten waar burgers en consumenten zich achter kunnen scharen omdat ze zich erbij betrokken voelen, omdat ze verwachten dat de investering een beloftevol rendement zal opleveren, of beide. Zo kom je al snel uit bij concepten die origineel of innovatief zijn en inspelen op maatschappelijke noden en bezorgdheden: een verhoogde aandacht voor duurzaamheid, milieubewustzijn, faire handel, een hoger dan wettelijk niveau van dierenwelzijn, spiritualiteit, authenticiteit, een handig ketenconcept,…

Als basisfinanciering voor gangbare investeringen lijkt crowdfunding daarentegen minder geschikt. Daarvoor zijn de investeringen vaak te hoog en zijn er ook andere kanalen zoals het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) om die te helpen realiseren.

Crowdfunding vergt van de land- en tuinbouwer bijkomende vaardigheden. Hij moet niet alleen vlot kunnen omspringen met de sociale media, maar ook de dialoog kunnen aangaan met de leden van het netwerk van (potentiële) investeerders, zijn passie voor het project kunnen overbrengen en burgers/consumenten enthousiasmeren. Hij moet het project uitschrijven, webpagina’s over het project opzetten en aan iedere investeerder geven wat hem beloofd is. Dat vraagt heel wat tijd en een flinke dosis creativiteit.

Land- en tuinbouwers die van deze vorm van fondsenwerving willen gebruikmaken, zullen zich vooral moeten concentreren op de actieradius waarbinnen het bedrijf operationeel is. Wellicht zal de wat jongere trendgevoelige stedeling zich het meest aangesproken voelen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. (2014) Crowdfunding – Zit er muziek in voor de Vlaamse land- en tuinbouwer?, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be