Landbouwbeleidsrapport 2003

Dirk Van Gijseghem (red.), Els Bernaerts, Leen Caboor, Koen Carels, Els Demuynck, Hubert Hernalsteen, Johan Heyman, Ludwig Lauwers, Sonia Lenders, Jonathan Platteau, Ann Sanders, Kristof Vandenberghe, Daniel Van Kerckvoorde, Lieve Vleurick en Hilde Wustenberghs.

Volledig Landbouwbeleidsrapport

Inhoudstafel & samenvatting

Hoofdstuk 1 - Socio-economische en milieukundige indicatoren van de Vlaamse landbouw

Hoofdstuk 2 - De Vlaamse landbouw in Europees en wereldperspectief

Hoofdstuk 3 - Uitvoering van het EU-landbouwbeleid: Directe (inkomens)steun in Vlaanderen

Hoofdstuk 4 - Uitvoering van het EU-landbouwbeleid: Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Hoofdstuk 5 - Vlaams Landbouwbeleid

Hoofdstuk 6 - De landbouwadministraties

Het Landbouwbeleidsrapport heeft de intentie een overzicht te geven van de situatie van de Vlaamse land- en tuinbouw en dit zowel vanuit economisch, sociaal als milieukundig vlak. Tegelijk wil het de Vlaamse beleidsverantwoordelijken inzicht verschaffen in de werking van diensten die pas sinds eind 2002 tot het Vlaamse bevoegdheidsdomein behoren. Tenslotte heeft dit rapport de bedoeling gegevens en analyses te geven, als vinger aan de pols en ter voorbereiding van politieke beslissingen.

Na een uitgebreid cijfermatig overzicht van de situatie van de Vlaamse land- en tuinbouw op economisch, sociaal en milieuvlak, wordt een overzicht gegeven van de recente evoluties in het internationaal en Europees landbouwbeleid. De gevolgen van de wijzigingen van het Europees landbouwbeleid voor Vlaanderen worden besproken. Hierbij komen zowel de nieuwe bedrijfstoeslagregeling als de wijzigingen in het kader van het plattelandsbeleid aan bod.

De totale rechtstreekse steun naar de Vlaamse landbouwers bedraagt 194 miljoen euro per jaar, waarvan iets meer dan de helft voor dierlijke sector (rundveepremies) en de rest voor de akkerbouwpremies.

Via het plattelandsbeleid (indirecte steun) wordt jaarlijks bijna 90 miljoen euro gegeven voor landbouwinvesteringen, milieubeheer, opleiding en plattelandsontwikkeling. De Vlaamse overheid cofinanciert een belangrijk deel van deze maatregelen. Ingedeeld volgens hoofddoelstelling gaat bijna 62% van deze bestedingen naar economische doeleinden, ruim 23% naar milieudoeleinden en 15% naar ondersteunende maatregelen.

De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van de land- en tuinbouwproducten te vergroten voornamelijk door middel van kwaliteitslabels. In de biologische landbouw staat de samenhang tussen plant, dier, mens en omgeving centraal. De Vlaamse overheid heeft door middel van hectaresteun en begeleidende maatregelen deze sector sterk ondersteund.

Sinds het Lambermontakkoord beschikt Vlaanderen over alle bevoegdheden en middelen om een eigen landbouwbeleid te voeren. De voorbije twee jaar werd hard gewerkt aan de integratie en de optimalisatie van de werking van de administraties.

Brussel
2004, eerste druk
164 Blz.
ISBN D/2004/3241/119

Verantwoordelijke Uitgever:
Jules Van Liefferinge, Directeur-generaal ALT

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be