VRIND 2003 - Landbouw (Hoofdstuk 18)

Dirk Smets - Afdeling Planning en Statistiek (AZF)
Koen Carels, Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem

VRIND 2003

 (ga naar Hoofdstuk "18. Landbouw")

Jaarlijks verschijnt het rapport VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren), dat een overzicht heeft van de prestaties van de Vlaamse overheid. Dit wordt gedaan aan de hand van een reeks indicatoren die meer transparantie bieden over het gevoerde beleid en over de maatschappelijke problemen waarop het beleid een antwoord moet geven.

Het hoofdstuk landbouw bevat twee luiken. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven van de economische, sociale en milieukundige aspecten van de Vlaamse landbouw. In het tweede luik wordt dieper ingegaan op diverse beleidsmaatregelen, met als voornaamste de prijs- en inkomensondersteuning, de plattelandsontwikkeling, de biologische landbouw en het mestbeleid in Vlaanderen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Beschikbaarheid: downloadbaar in PDF-formaat

Bestellingen:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be