Buitenlandse handel van agrarische producten in België (2000-2004)

Jonathan Platteau

Buitenlandse handel van agrarische producten in België (2000-2004)

Dit rapport is een hoofdzakelijk cijfermatige analyse van de Belgische handel van agrarische producten.

Het totale Belgische handelssaldo voor agrarische producten bedraagt in 2004 ruim 3.873 miljoen euro. Dit komt overeen met een stijging van bijna 22% in vergelijking met 2003.

De sterke stijging in de handelsbalans in 2004 is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging van het saldo van dierlijke producten en van akkerbouwproducten. Het totale saldo voor agro-industriële producten blijft, uitgezonderd 2002, sinds 2000 schommelen rond 1.250 miljoen euro.

De voornaamste handelspartners voor België, voor wat betreft de dierlijke en plantaardige producten, zijn duidelijk Duitsland, Nederland en Frankrijk. Deze drie handelspartners zijn goed voor 60% van de totale Belgische invoer van dierlijke en plantaardige producten en 61% van de totale uitvoer ervan.

Wanneer er enkel naar de handelsbalans wordt gekeken, dan zijn in 2004 Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg de voornaamste partners, met een voor België positief saldo van respectievelijk 1,845 miljard euro, 1,308 miljard euro en 511 miljard euro.

Op wereldschaal heeft België in 2003 het 16 e grootste handelssaldo voor agrarische producten. In 2001 was dit nog de 12 e plaats. In de lijst van landen met grootste import van agrarische producten neemt België een 9 e plaats in. Bij de export van agrarische producten neemt België zelfs de vijfde plaats in.

Uit de analyses van de Belgische handel op productniveau blijkt duidelijk dat de havens (Antwerpen, Gent en Zeebrugge) een belangrijke (transit-)rol spelen in deze handelscijfers. Producten als bananen, soja, soja-schroot, maniok komen vaak voor in de top-20 van de export- en importtabellen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be