Klimaatverandering en mogelijke gevolgen voor landbouw en zeevisserij

Pieter Gabriëls, Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem

Departement Landbouw en Visserij, 2005

Klimaatverandering en mogelijke gevolgen voor landbouw en zeevisserij

In deze studie willen we de mogelijke gevolgen voor de Landbouw en Zeevisserij als gevolg van Klimaatveranderingen door het broeikaseffect duiden. Een fundamenteel gegeven van de landbouw is immers dat het een sector is die erg gevoelig is voor, en bewust tracht om te gaan mat de grillen van de natuur. We denken dan aan grillen als warme en droge zomers zoals in 2003 of een grotere frequentie van zware stormen en (over)stromingen in het voorjaar op land en zee. Ook de verzilting van het grondwater is een gegeven dat in studies regelmatig wordt aangehaald.
De studie wil landbouwers en beleid informeren welke grillen van de natuur op langere termijn een toenemende bedreiging kunnen worden en wat daarvan de gevolgen zijn voor de landbouw, de bodems, de watersystemen en de zeevisserij.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be