VRIND 2004/2005 - Een kwalitatief landbouw- en plattelandsbeleid (Hoofdstuk 12)

Dirk Smets (Landbouw) - Afdeling Planning en Statistiek (AZF)
Luk Bral (Plattelandsbeleid) - Afdeling Planning en Statistiek (AZF)
Koen Carels, Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem (Departement Landbouw en Visserij)

Jaarlijks verschijnt het rapport VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren), dat een overzicht geeft van de prestaties van de Vlaamse overheid. Dit wordt gedaan aan de hand van een reeks indicatoren die meer transparantie bieden over het gevoerde beleid en over de maatschappelijke problemen waarop het beleid een antwoord moet geven.

Het hoofdstuk bevat twee delen: Landbouw en Plattelandsbeleid. Het onderdeel landbouw bevat op zijn beurt twee luiken. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven van de economische, sociale en milieuaspecten van de Vlaamse landbouw. In het tweede luik wordt dieper ingegaan op diverse beleidsmaatregelen, met als voornaamste de prijs- en inkomensondersteuning, de plattelandsontwikkeling en de biologische landbouw.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be