De biologische landbouw in 2006

Vincent Samborski, Koen Carels, Jonathan Platteau en Dirk Van Gijseghem

De biologische landbouw in 2006

De biologische landbouw kende ten opzichte van 2005 een lichte groei. Het areaal is in 2006 toegenomen tot 3.267 ha. Dat is 3,5% meer dan het jaar ervoor. Duidelijke oorzaken voor die evolutie zijn met de beschikbare data moeilijk te identificeren. Het Vlaamse areaal (0,5%) ligt onder het Europees gemiddelde van 3,5% biologische landbouwgrond.

De overheidsuitgaven voor bio zijn in 2006 toegenomen, en bedragen 3,6 miljoen euro. Dit is een toename van 12% in vergelijking met vorig jaar. De stijging is voornamelijk voor rekening van de promotiecampagne “Bio Mijn Natuur”. De middelen die naar onderzoek gaan, bedragen 710.000 euro. Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in onderzoek naar technieken voor het verhogen van de rendabiliteit in de plantaardige productie, en in het bestuderen van de socio-economische aspecten van de biolandbouw.

Uit de consumptiecijfers kunnen we geen duidelijke conclusies trekken, vermits ze betrekking hebben op slechts enkele categorieën van biologische producten. Feit is wel dat er een dalend marktaandeel voor die productcategorieën vast te stellen is, met uitzondering van rijst en konfituur. Ook wordt er meer en meer bio vers gekocht in de supermarkten. Het aandeel in de totale verkoop van voedingswaren zou 1% vertegenwoordigen.

Ten slotte bedraagt de omzet van de biologische marktdeelnemers ongeveer 276 miljoen euro in 2005. Dit is een stijging in vergelijking met 2004.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be