Milieumodule: Datakwaliteitscontrole en analyse 2004

Sonia Lenders, Dirk Van Gijseghem

Milieumodule: Datakwaliteitscontrole en analyse 2004

De Milieumodule is een nieuwe maatregel van de Vlaamse overheid met als doelstelling de land- en tuinbouwers te sensibiliseren over hun gebruik van nutriënten, pesticiden, water en energie. De Milieumodule is een vrijwillig systeem waarvoor de landbouwer gedurende vijf opeenvolgende jaren een subsidie ontvangt. Hier tegenover staat dat hij een overeenkomst afsluit met één van de erkende bedrijfsleidingsdiensten en de nodige milieugegevens van het bedrijf doorgeeft. Op basis van deze verzamelde gegevens zal de bedrijfsleidingsdienst een persoonlijk advies opmaken.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Structuur en Investeringen controleert en betaalt deze subsidie. Zij vroegen aan de afdeling Monitoring en Studie deze maatregel op te volgen en de data te controleren op kwaliteit. De uiteindelijke bedoeling is realistische milieukengetallen te berekenen waarmee de bedrijven hun eigen situatie kunnen vergelijken.

Op basis van gegevens van 3115 bedrijven werden voorlopig twee topics als testcases geanalyseerd en gecontroleerd op datakwaliteit, namelijk de nutriëntenbalans en het waterverbruik. Omwille van de verscheidenheid van de bedrijven worden de kengetallen per productierichting berekend.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be