Vennootschappen in de Vlaamse land- en tuinbouw

Caroline Vrijens
Dirk Van Gijseghem

Vennootschappen in de Vlaamse land- en tuinbouw

Dit rapport probeert enige verduidelijking te brengen rond de thematiek van vennootschappen in de land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Na een beschrijving van de verschillende vennootschapsvormen, volgt een analyse van de voordelen van vennootschappen en de belemmeringen voor het inbrengen van een landbouwbedrijf in een vennootschap. Het rapport eindigt met enkele conclusies.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be