Agrohandelsrapport 2007

Janssens Johan, Platteau Jonathan, Samborski Vincent

September 2008

Rapport, 67 bladzijden (PDF-document) (2,2 MB, 22 september 2008)

De handel in agrarische producten is van groot belang voor België. Dat blijkt niet alleen uit het aandeel ervan in de totale Belgische handel, maar dat blijkt eveneens uit de belangrijke positie die België bekleedt op wereldvlak voor de handel in agrarische producten. België is volgens de cijfers uit 2005 van de FAO (Food and Agriculture Organisation) namelijk de 6e grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. 4,2% van de uitgevoerde agrarische producten op wereldvlak is afkomstig van België. Rekening houdend met het feit dat heel wat producten via de Belgische havens ingevoerd en opnieuw uitgevoerd worden, is het toch nog een mooie prestatie dat België voor het handelssaldo (uitvoer min invoer) de vijftiende plaats behaalt, net na de Verenigde Staten.

In 2007 bedroeg het totale Belgische handelsoverschot 12,8 miljard euro, wat een toename is van bijna 4% ten opzichte van 2006. De toename van het saldo is hoofdzakelijk toe te schrijven aan intra-EU handel in andere economische sectoren.

Het Belgische agrarische handelssaldo is in 2007 lichtjes gedaald, en dit met 2,9% tot 3,3 miljard euro. 74% van de ingevoerde landbouwproducten is afkomstig uit EU-lidstaten, en 84% van de landbouwproducten die door België worden uitgevoerd, gaat eveneens naar EU-lidstaten. Onze buurlanden zijn onze belangrijkste handelspartners. De handel in landbouwproducten wordt voor België steeds belangrijker. In 2007 is 8,9 % van de totale Belgische invoer voor rekening van landbouwproducten, het aandeel van de uitvoer van landbouwproducten in de totale Belgische uitvoer bedraagt 9,6%. Wat nog meer in het oog springt, is dat de agrarische sector tot één vierde van het positieve handelssaldo vertegenwoordigt. De handelspartners die het meest bijdragen tot het positieve agrarische handelssaldo voor landbouwproducten zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit is een vergelijkbare situatie als vorig jaar. Wat de negatieve handelssaldi betreft vallen vooral Nederland en Litouwen in het oog.

Ongeveer één derde van zowel de totale invoer als uitvoer van landbouwproducten is toe te schrijven aan akkerbouwproducten. Ruim driekwart van de invoer van akkerbouwproducten is afkomstig van EU-landen. Van de totale uitvoer van akkerbouwproducten gaat 84% naar een EU-lidstaat. Wat akkerbouwproducten betreft haalt België een positief handelssaldo van 586 miljoen euro. Het positief saldo daalde wel met 34% in vergelijking met 2006. De voornaamste landen die bijdragen tot het handelsoverschot zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Uit Frankrijk, Nederland en Italië voeren we meer akkerbouwproducten in dan uit.

In 2007 is de handel van dierlijke producten goed voor 17,7% van de Belgische invoer van landbouwproducten en voor één vijfde van de uitvoer. 92% van de invoer is afkomstig van EU-lidstaten. Dankzij de sterke uitvoer heeft België een handelsoverschot van dierlijke producten van 1.572 miljoen euro. De voornaamste landen die bijdragen tot dit overschot zijn onze buurlanden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië. Uit Ierland en Frankrijk voeren we meer in dan we uitvoeren.

Eén vijfde van de in- en uitvoerwaarde van landbouwproducten is toe te wijzen aan tuinbouwproducten. Ruim de helft van de ingevoerde tuinbouwproducten is afkomstig van lidstaten van de EU. De grootste handelstekorten heeft België met Nederland, Spanje en Italië. Dat komt omdat België een grote invoerder is van citrusvruchten uit het Middellands Zeegebied. Uit Nederland haalt ons land dan weer heel wat aardbeien en druiven om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor met import uit landen buiten de EU, waaruit heel wat exotisch fruit komt. In tegenstelling tot de invoer, is de uitvoer van tuinbouwproducten bijna volledig bestemd voor EU-landen (93%). Ondanks het grote handelstekort met landen buiten de EU, heeft België toch een handelsoverschot voor tuinbouwproducten van 445 miljoen euro. Dat is een verlaging van 8,7% ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste landen die bijdragen tot dit overschot zijn Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook de sierteeltsector kent een gezonde handelsbalans. Ook hier voert België bloemen uit binnen de EU en voert een groot deel in uit derde landen.

In 2007 is 8,2% van de invoer en 12,2% van de uitvoer van agrarische producten toe te wijzen aan de groep agro-industriële producten, bestaande uit landbouwmaterieel, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 72% van de invoer is afkomstig van EU-landen, terwijl drie kwart van de uitvoer bestemd is voor de EU-landen. De voornaamste landen waaruit onze invoer van agro-industriële producten afkomstig is, zijn Duitsland, Nederland en Frankrijk. Wat de agro-industriële producten betreft heeft België een handelsoverschot dat 1.455 miljoen euro bedraagt. Met vier landen heeft België een handelstekort: Duitsland, Litouwen, Nederland en Cyprus.

De handel in andere landbouw- en visserijproducten (bestaande uit vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten en veevoeders) is verantwoordelijk voor bijna één vijfde van de agrarische invoer en één achtste van de uitvoer. Ongeveer 80% van de in- en uitvoer van deze producten is afkomstig van of bestemd voor lidstaten van de EU. België kent een handelstekort, door de invoer van producten die hier niet geproduceerd worden, zoals wijn enerzijds en anderzijds producten waarvan het aanbod niet volstaat om de Belgische markt te bevoorraden zoals vis, schaal- en weekdieren. Dit uit zich in negatieve handelssaldi met Frankrijk, Nederland en Denemarken. In 2007 bedraagt het handelstekort voor deze producten 743 miljoen euro.

Bijna drie kwart van de totale Belgische invoer van landbouwproducten komt uit EU-lidstaten. Een diepere analyse van deze gegevens toont aan dat bijna 62% van de invoer uit onze buurlanden komt (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Frankrijk), terwijl slechts 2% is afkomstig van de 10 nieuwe lidstaten (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië). Voor de uitvoer van landbouwproducten van België is een gelijkaardig beeld te zien. 84% van de totale uitvoer is voor EU-lidstaten bestemd. De buurlanden van België zijn de grootste afnemers met 68% van de totale uitvoer. Slechts 2,9 % is bestemd voor de 10 nieuwe EU-lidstaten. Hoewel dit cijfer vrij laag blijft, zal dit aandeel in de volgende jaren blijven toenemen.

Alle 25 lidstaten van de Europese Unie hebben in 2007 voor een totale waarde van 356 miljard euro aan landbouwproducten ingevoerd. België is goed voor 7,5% hiervan en is hiermee het 6e grootste invoerland van de EU, vlak na Nederland. Op het vlak van uitvoer van landbouwproducten doet België het uitstekend. Met een aandeel van 8,9 % van de totale uitvoerwaarde van alle EU-lidstaten, die 339 miljard euro bedraagt, haalt België een mooie vierde plaats. Het gemiddelde aandeel van landbouwproducten in de totale invoer van de EU-lidstaten bedraagt in 2007 8,9%. België bevindt zich met 8,9% pal op het Europese gemiddelde. Het Europese gemiddelde aandeel van de uitvoer van landbouwproducten in de totale uitvoer bedraagt 8,7%. België doet het met 9,6% een stuk beter dan het gemiddelde.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Janssens J., Platteau J., Samborski V. (2008) Agrohandelsrapport 2007, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be