De biologische landbouw in 2007

Samborski V., Van Bellegem L.

April 2008

Rapport, 37 bladzijden (PDF-document)  (429 kB, 22 apr 2008)

De biologische sector kent in Vlaanderen na enkele onzekere jaren zowel een groeiende productie als een groeiende markt. Het areaal, de dierlijke productie en de marktomzet namen in 2007 toe. Het areaal bedroeg 3.836 ha (+17,5%) en de biologische veestapel nam in absolute aantallen met 6,7% toe. In aantallen grootvee-eenheden omgerekend betekent dit een lichte daling van 0,7%.

Het is afwachten op volgende jaren om te zien of die groei zich zal verderzetten.

In 2007 pasten 230 landbouwbedrijven de biologische productiemethode toe.  Pluimvee, schapen en geiten zijn populaire biologische producties. De melkveestapel daarentegen, kromp de laatste 5 jaar in met 39% door onder andere de melkoverschotten tot 2005. Intussen is er terug sprake van een tekort aan biologische melk.

In 2007 gaf de overheid 3,3 miljoen euro uit ten behoeve van de biologische landbouw. Omwille van het doorschuiven van een aantal betalingen van IWT-onderzoeksprojecten door het beleidsdomein Wetenschapsbeleid van 2007 naar 2008, klokten de rechtstreeks toewijsbare overheidsuitgaven ten behoeve van de biologische landbouw in 2008 af op 3,3 miljoen euro, hetgeen om die reden iets minder is dan het jaar voordien. 30% van die middelen gingen naar de producenten. Dat is 23% meer dan in 2006, want de Vlaamse Overheid komt sinds 2007 ook tegemoet in de controlekosten van de biologische marktdeelnemers.

De signalen van GfK en Bioforum wijzen op een groeiende markt. De bestedingen van de Belgische gezinnen aan biologische producten opgemeten door GfK Panelservices Benelux, bedroeg in 2007 242,5 miljoen euro of 1,1% van de totale besteding aan dagelijkse voedings- en onderhoudsproducten (22 miljard euro). Qua bestedingen was dit een lichte groei van 0,4% ten opzichte van het jaar voordien. Bioforum raamde de omzet uit de verkoop van biologische voedingsproducten op 283 miljoen en spreekt van een groei van ongeveer 10% in vergelijking met vorig jaar.

78,5% van de Belgische bevolking kocht in 2007 wel eens een bioproduct. In Vlaanderen is dit zelfs 81%. De meeste biokopers vinden we in de groentenrayon. De supermarkt blijft het belangrijkste aankoopkanaal voor bio (64%) maar de bioklant houdt wel van persoonlijk contact met de verkoper.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski, V. & Van Bellegem, L. (2008) De biologische landbouw in 2007, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be