De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2007

Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2007

Deze zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Dit is het rapport van de tweede enquête gehouden in het najaar van 2007 (september). De eerste enquête werd gehouden in het voorjaar van 2007 (maart). De resultaten daarvan en een uitgebreide methodologische beschrijving vinden we terug in het rapport “De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex, Methodologie en Resultaten enquête voorjaar 2007- Leen Bas, Dirk Van Gijseghem”.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be