Onderzoeksagenda voor de biologische landbouw 2008-2012

Ellen Maertens, Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

Oktober 2008

Paper, 30 bladzijden (PDF-document) (171 kB, 24 oktober 2008)

Summary in English / Résumé en français

Op vraag van de biologische sector en het departement Landbouw en Visserij werd een onderzoeksagenda opgesteld die moet dienen als leidraad voor projectoproepen, projectvoorstellen en evaluatie en selectie van onderzoeksprojecten binnen de biologische landbouw. De onderzoeksagenda is het resultaat van een denkproces dat samen met de leden van NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) doorlopen werd.

De biologische landbouw gaat uit van een aantal uitgangspunten. Bij de ontwikkeling van een onderzoeksagenda is het van belang de betekenis van deze uitgangspunten voor het onderzoek duidelijk te stellen. De waarden van de biologische landbouw vertonen overeenstemming met de duurzaamheidwaarden en er zijn linken mogelijk met het reguliere landbouwonderzoek. Belangrijke verschilpunten met het reguliere onderzoek echter zijn de systemische richtlijnen in het biologische landbouwonderzoek, de interdisciplinaire aard, de linken met sociale thema’s en het feit dat het onderzoek wordt uitgevoerd om de kennisbasis van de begunstigden van dat onderzoek te verbeteren. Biologisch landbouwonderzoek vertrekt vanuit een holistische visie maar ook andere onderzoeksvisies kunnen van toepassing zijn.

Onderzoek in de biologische landbouwsector gaat over verdieping van de biologische landbouw en moet vooruitstrevend en innoverend zijn. Lange termijn onderzoek is hierbij heel waardevol maar ook korte termijn onderzoek is noodzakelijk.
De onderzoeksgebieden zijn erg ruim en kunnen op verschillende manieren gegroepeerd worden. Er werd geopteerd om een onderverdeling te maken in 6 hoofdthema’s. Door de aard van de biologische landbouw zijn verschillende thema’s nauw gelinkt met elkaar en zullen interdisciplinaire benaderingen dikwijls een must zijn om de thema’s volledig te behandelen.

De onderzoeksthema’s die in deze agenda worden uitgewerkt in onderzoeksnoden zijn primaire productie en productkwaliteit, bedrijfseconomische en sectorale aspecten, ketenbeheer, markt en consument en duurzame technologie, beleid, communicatie en ten slotte biologische landbouw in zijn omgeving.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Maertens E., Bas L. & Van Gijseghem D. (2008) Onderzoeksagenda voor de biologische landbouw 2008-2012, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be