Agrohandelsrapport 2008

Tom Van Bogaert, Johan Janssens, Jonathan Platteau, Vincent Samborski

September 2009

Rapport, 75 bladzijden (4,6 MB, 22 september 2009)

 

De Belgische handel in landbouwproducten laat in 2008 een positief saldo optekenen. In vergelijking met 2007 is het agrarische handelsoverschot toegenomen met 5,5%. Het bedraagt nu 3,5 miljard euro. Het totale Belgische handelssaldo is daarentegen geslonken van 12,9 miljard euro in 2007 tot 4,1 miljard euro in 2008. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

De in- en uitvoer van landbouwproducten nemen significant toe ten opzichte van 2007. In 2008 is de agrarische uitvoer goed voor 34,1 miljard euro (+14,5%), terwijl de invoer op 30,6 miljard euro (+13,5%) afklokt. Onder landbouwproducten wordt verstaan: akkerbouwproducten, dierlijke producten, tuinbouwproducten, agro-industriële producten (meststoffen, bestrijdingsmiddelen en landbouwmaterieel) en andere landbouw- en visserijproducten (vis en schaaldieren, dranken en veevoeders). De akkerbouwproducten vertegenwoordigen veruit de hoogste in- en uitvoerwaarde, maar België boekt vooral een handelsoverschot bij de dierlijke en de agro-industriële producten (telkens 1,8 miljard euro). Enkel bij de categorie andere landbouw- en visserijproducten bestaat een handelstekort (680 miljoen euro).

Het aandeel van de invoer van landbouwproducten in de totale Belgische handel bedraagt 9,6% en dat van de uitvoer zelfs 10,6%, wat wijst op het niet te onderschatten belang van de agrosector voor de Belgische export. Uit cijfers van de Nationale Bank van België blijkt dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor 82% van de nationale invoer en 83% van de nationale uitvoer van landbouwproducten. Meer nog dan in de totale Belgische handel zijn de EU-lidstaten de belangrijkste partners in de landbouwhandel. 73% van de ingevoerde landbouwproducten is uit de EU afkomstig en 84% van de uitgevoerde landbouwproducten gaat naar EU-lidstaten.

Uit de eerste cijfers van 2009 blijkt dat in het eerste kwartaal van het jaar het agrarisch saldo met 3% zakt in vergelijking met dezelfde periode in 2008. In de totale handel daalt het overschot echter met een kwart.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Bogaert T., Janssens J., Platteau J. & Samborski V. (2009) Agrohandelsrapport 2008, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be