Analyse van de rechtstreekse steun uit Pijler I aan de landbouwer: campagne 2007

Joeri Deuninck

Januari 2009

Rapport, 49 bladzijden (1,6 MB, 16 januari 2009)

Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de rechtstreekse steun aan de landbouwer uit Pijler I voor de campagne 2007, en vergelijkt – waar mogelijk – die resultaten met die van de campagne 2006. Het rapport is het derde in een reeks waarbij jaarlijks een rapportering gebeurt over de evolutie van de rechtstreekse steun uit Pijler I in Vlaanderen. Dit maakt het mogelijk om trends en verschuivingen te detecteren en de oorzaken ervan te analyseren. De analyse gebeurt op basis van data uit de gegevensbank van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, meer bepaald de verzamelaanvraag van 2007.

De totale rechtstreekse steun bestaat enerzijds uit ontkoppelde rechtstreekse steun door middel van de bedrijfstoeslag. Die bestaat uit en wordt toegekend via toeslagrechten (gewone, braaklegging en speciale). Anderzijds bestaan in de dierlijke sector de slachtpremie kalveren en de zoogkoeienpremie, beide nog steeds gekoppeld, en zijn er een aantal gekoppelde plantaardige premies (de premie voor eiwithoudende gewassen, voor energiegewassen, voor noten en voor zaaizaadvermeerdering). De analyses voor het totaal van de rechtstreekse steun en de verschillende steunvormen verloopt volgens een uniforme structuur waarbij er een onderverdeling gebeurt volgens het aantal en de waarde van de steun, volgens de leeftijd van de bedrijfsleider en volgens de provincie. Bovendien wordt een ruimtelijke voorstelling van de totale steun per gemeente en de gemiddelde steun per gemeente weergegeven.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Deuninck J. (2009) Analyse van de rechtstreekse steun uit Pijler I aan de landbouwer: campagne 2007, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be