Blauwe diensten door de Vlaamse land- en tuinbouw

Sylvie Danckaert, Koen Carels

Augustus 2009

Studie, 77 p. (3,3 MB, 5 augustus 2009)

In een tijd waarin de rol van de landbouw zich nadrukkelijk verbreedt, is ook waterbeheer een maatschappelijke functie waaraan de landbouw positief kan bijdragen.

In deze studie worden blauwe diensten gedefinieerd als “watergerelateerde diensten of beheerrollen met een positieve impact op het watersysteem, die een meerwaarde voor de maatschappij leveren en door (groepen van) land- of tuinbouwers worden verleend op vrijwillige basis en waar diezelfde land- of tuinbouwers een marktconforme vergoeding voor krijgen”. Het concept wordt gepositioneerd ten opzichte van de ecosysteemdiensten, de waterdiensten, de agromilieumaatregelen en andere instrumenten voor het waterbeheer.

In Vlaanderen draagt de landbouw door middel van de bestaande agromilieuverbintenissen en cross-compliance deels bij tot het waterbeleid. Het instrument blauwe diensten gaat uit van een positieve benadering. Landbouwers dragen op een positieve manier bij aan waterberging, waterconservering, waterlevering (waterkwaliteit), het watergerelateerde landschap en/of de afvalwaterverwerking. Aan de hand van casestudies worden organisatie- en financieringsvormen beschreven voor het ontwikkelen van blauwe diensten in Vlaanderen. Tevens wordt aan de hand van deze praktijkvoorbeelden getracht een antwoord te geven op de vragen: wie zijn mogelijke vragers en aanbieders van blauwe diensten, via welke maatregelen kunnen blauwe diensten geleverd worden en hoe moeten we landbouwers overtuigen om blauwe diensten te leveren? Kritieke succesfactoren worden afgeleid.

Het ontwerp-maatregelenprogramma biedt aanknopingspunten voor het realiseren van blauwe diensten in Vlaanderen. In de studie worden enkele voorbeelden gegeven, alsook de manier waarop dit theoretisch kan worden ontwikkeld.

Dit rapport dient gezien als een aanzet om het debat over blauwe diensten in de Vlaamse land- en tuinbouw te voeden.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S. & Carels K. (2009) Blauwe diensten door de Vlaamse land- en tuinbouw, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be