De biologische landbouw in 2008

Vincent Samborski, Luc Van Bellegem

April 2009

Rapport, 34 bladzijden (260 kB, 24 april 2009)

Het aantal producenten van biologische landbouw en het areaal bleven in 2008 gelijk. In totaal stond 3.492 ha biologisch areaal onder controle. Dat is een minieme daling van 0,1% ten opzichte van 2007. Grasland en bodembedekkers maken samen 59% uit van het totale bioareaal. De veestapel nam toe met 2%. Er is opnieuw een groei zichtbaar in het aantal runderen (+21%). Vooral het aantal melkkoeien is toegenomen (+18%). De biologische melkveehouderij kende een jaar van hoge prijzen. Het biologisch melkquotum in Vlaanderen bedroeg 6,1 miljoen liter, en de sector sprak van een jaar met marktevenwicht, met een tendens naar een tekort door de groeiende markt.

De overheid besteedde 3,4 miljoen euro aan de sector in de vorm van onderzoek, promotiecampagnes, subsidiëring en vorming. Dat is 5% meer dan in 2007. 30% daarvan gaat rechtstreeks naar de producent als hectaresteun, investeringssteun en enkele kleinere maatregelen.

De verkoop van biologische producten is sterk toegenomen. De aangegeven omzetten bij de controlebedrijven, die betrekking hebben op de volledige biologische agrovoedingskolom, vertonen een stijging van 34% en het GfK-consumentenpanel spreekt van 25% groei in de consumentenbestedingen. Bioproducten waren in 2008 gemiddeld 33% duurder dan gangbare. Vooral appelen en eieren zijn fors duurder geworden. In andere categorieën, zoals braadkip en rundvlees, is het prijsverschil met gangbaar kleiner geworden.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V. & Van Bellegem L. (2009) De biologische landbouw in 2008, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be