De landbouwactiviteit in Vlaamse gemeenten, proeve van typologie

Sylvie Danckaert, Sonia Lenders, Andy Oeyen

September 2009

Studie, 42 bladzijden (1,4 MB, 6 oktober 2009)

De 308 Vlaamse gemeenten zijn sterk verschillend van elkaar op economisch, sociaal, cultureel of landschappelijk vlak. Maar ook op vlak van landbouwactiviteit zijn de verschillen groot.

In de studie ‘De landbouwactiviteit in Vlaamse gemeenten, proeve van typologie’ is het de bedoeling gemeenten met een vergelijkbare landbouwactiviteit onder te brengen in zo homogeen mogelijke clusters. De gemeenten die tot eenzelfde cluster behoren, hebben een gelijkaardig landbouwprofiel. De studie kan zo een beeld geven van de concentratie en diversiteit van de Vlaamse land- en tuinbouw.

Deze studie is een herhaling van een gelijkaardige studie voor Belgische gemeenten die elf jaar geleden uitgevoerd werd door het CLE (Lenders, 1998). Aangezien de land- en tuinbouw ondertussen geregionaliseerd werd en geëvolueerd is én er uitgegaan wordt van een nieuwe economische dimensie (de Standaardopbrengst) was het wenselijk deze studie te herhalen. De resultaten van de typologiebepaling worden weergegeven op kaart om een ruimtelijke samenhang te kunnen afleiden. De ruimtelijke samenhang wordt verklaard door enkele aanvullende variabelen en geschiedkundige gegevens. Tevens worden de resultaten van deze studie vergeleken met die van de studie van het CLE om een evolutie in typologie te kunnen ontdekken.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Lenders S. & Oeyen A. (2009) De landbouwactiviteit in Vlaamse gemeenten, proeve van typologie, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be