De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2009

Vincent Samborski, Leen Bas, Sonia Lenders, Dirk Van Gijseghem

December 2009

Rapport, 4 bladzijden (773 kB, 2 december 2009)

De landbouwconjunctuurindex is in de tweede helft van 2009 nog steeds negatief, maar de dalende trend werd omgebogen. De index stijgt licht van -22 naar -19. Dat wijst erop dat de landbouwsector van mening is dat de economische crisis over haar dieptepunt heen is, maar dat de situatie nog altijd ernstig is. De stijging komt volledig op conto van de melkveesector en de sierteelt die de toekomst positief inschatten. De verschillende deelsectoren komen dichter bij elkaar te liggen. Er is dus meer eensgezindheid tussen de deelsectoren over de huidige en toekomstige economische situatie.

Het zijn vooral de “toekomstverwachtingen” die de index positief beïnvloed hebben. De “economische evolutie” kent een lichte stijging. Hiermee is er voorlopig een einde gekomen aan de daling sinds 2007. De landbouwers blijven echter zeer ontevreden over de huidige situatie.

De zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Dit is het rapport van de zesde enquêteronde gehouden in het najaar van 2009 (september-oktober) bij de 750 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V., Bas L., Lenders S. & Van Gijseghem D. (2009) De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2009Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be