De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2008

Leen Bas, Sonia Lenders, Dirk Van Gijseghem

Najaar 2008

Rapport, 4 bladzijden (2,4 MB, 14 januari 2009)

Deze zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector.
Dit is het rapport van de vierde enquêteronde gehouden in het najaar van 2008 (september) bij de bedrijven die deel uitmaken van het Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).
De uitgebreide methodologische beschrijving en de voorgaande zesmaandelijkse rapporten kunnen eveneens teruggevonden worden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bas L., Lenders S. & Van Gijseghem D. (2008) De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête najaar 2008 , Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be